Maart 2020

Het zijn bijzondere tijden, dat zal niemand ontgaan zijn.
Het bestuur van St. Kunstmin heeft moeten besluiten dit jaar (2020) GEEN Kunst Kiezel Klei te organiseren.

Wat zijn daarvoor de redenen:
1. Belangrijkste reden is dat er te weinig aanmeldingen zijn, plm. 50% van wat we gewend zijn. Normaliter melden zich een aantal deelnemers direct bij de aanvang van de inschrijving. En dan veel deelnemers tegen het einde van de sluitingstermijn. Dat effect is deze keer uitgebleven. Naar wij verwachten vanwege de coronacrisis. Ook na een reminder eind vorige week.
2. Tweede reden is de coronacrisis zelf. Er is geen zicht op hoe lang deze zal gaan duren. Wij hebben signalen dat bedrijven nu geen mogelijkheden hebben om te sponsoren. De tijden zijn te onzeker en men heeft de gelden nodig om zelf te overleven.
3. Door beide voorgaande punten is het organiseren van Kunst Kiezel Klei dit jaar een onverantwoord groot financieel risico.

We gaan er zeker van uit dat we in 2021 het laatste weekend van augustus en het eerste weekend september een heel mooie editie KKK kunnen organiseren. Wij houden de ideeën die we voor dit jaar hadden levend en blijven geïnspireerd.

Het is heel spijtig dat het zo moet lopen. We rekenen op jullie begrip. .

Met vriendelijke groet, namens het voltallige bestuur,

Karin Breen, Erika Flach, Miranda Koorn, Sandra van Spankeren,
Hans de Wit, Voorzitter Stichting Kunstmin Bommelerwaard