CULTUREEL FESTIVAL BOMMELERWAARD 2019

Waarom? Om de kracht van de Bommelerwaard zichtbaar te maken!

1. Inleiding

Het idee is ontstaan een kunst & cultuur festival in de Bommelerwaard te organiseren in 2019. Doelstelling is de sociale en culturele infrastructuur in de Bommelerwaard te benutten en te versterken, verbindingen te leggen tussen kunst-­ en cultuurvormen onderling, de Bommelerwaard hernieuwd op de publieke agenda te plaatsen en mede daardoor het versterken van de regio als vestigingsplaats voor burgers en (medewerkers van/ voor) bedrijven. Kern van de ideeën is dat er een samenwerking ontstaat tussen de BKR (Bommelse Kunstroute), Pracht in de Gracht, Engelenbak en St. Kunstmin (Kunst Kiezel Klei).

Het Festival Bommelwaard 2019 (vrl. werknaam) begint half juni met de BKR route en gelijktijdige start van Pracht in de Gracht. En loopt door tot half september eindigend met de Kunst Kiezel Klei route door de gehele Bommelerwaard. De hele periode worden er tentoonstellingen gerealiseerd op bij voorkeur meerdere plaatsen in de Bommelerwaard, vindt er een kunstenaarscongres op nationaal niveau plaats en worden lokale verenigingen gemotiveerd en ondersteund om tot spectaculaire voorstellingen en evenementen te komen.

Uit te gaan van een project dat 3 maanden loopt vanaf half juni tot half september: 3 doorlopende tentoonstellingen verspreid over de Bommelerwaard: een BKR tentoonstelling met nationaal bekende gasten, een tentoonstelling jonge kunstenaars (brede tentoonstelling met jonge regionale en nationale kunstenaars) en een KK+K tentoonstelling met gasten, kunstwerken van De Harmonica. Locaties zijn Slot Loevestein, Kasteel Ammersoyen, Poorterij, Leyenstein Subprojecten zijn kunstenaars-­tentoonstellingen in bedrijven.

Daarnaast is er Pracht in de Gracht(en), in de 3 grachten: Zaltbommel, Ammersoyen en Loevestein, elk met een eigen karakter, een belangrijk doorlopend element! Zo ook Streetart en Zandkunstwerken. De Bommelerwaard heeft veel natuurschoon te bieden. Het is zinvol bijzondere aandacht te besteden aan wandel-­, fiets-­ en autoroutes, busverbindingen. Meerdaagse arrangementen kunnen worden aangeboden in samenwerking met gespecialiseerde partijen (denk aan VdValk, Kras, Horeca, Recreatie, Toerisme, Trip enz.).

Nadrukkelijk is het de ambitie dat binnen de projecten aandacht is voor de thema’s Natuur, Vrijheid en Verbinding. Onder andere verbinding tussen de diverse cultuuruitingen en zeker ook tussen jongeren en ouderen.

2. Format
Thema van het festival: NATUUR -­ VRIJHEID -­ VERBINDEN
Het FESTIVAL wordt opgebouwd uit 3 bouwstenen:
BOUWSTEEN 1: Evenementen BOUWSTEEN 2: Festiviteiten BOUWSTEEN3: Initiatieven

3. Organisatie 

Stichting Kunstmin is initiatiefnemer en neemt het voortouw. Bouwsteen 1 en 2 worden onder verantwoordelijkheid van de Stichting georganiseerd. Voor bouwsteen 3 zijn al verschillende partijen aan het werk om tot hele bijzondere projecten en combinaties te komen. Er is een klankbordgroep en een stuurgroep geformeerd. Deze zijn inmiddels enkele keren bij elkaar geweest.

4. Budget, sponsoring en subsidiëring

Inmiddels hebben de Rabobank Bommelerwaard en Hitachi het idee als zeer zinvol beoordeeld en hebben onder voorwaarden ieder een substantieel bedrag ter beschikking gesteld. Een van de voorwaarden is inmiddels gerealiseerd, de eerdergenoemde samenwerking. Daarnaast is voorwaarde dat er een Bommelerwaard-­brede acceptatie en ondersteuning ontstaat middels sponsoring door bedrijven, middenstand, horeca en reiswereld, toerisme. Zowel de gemeente Maasdriel als Zaltbommel omarmen het idee en hebben volledige ondersteuning en medewerking toegezegd.